Primăria Satului Ruseștii Noi din Republica Moldova http://rusestiinoi.md Posturi vacante: Contabil - 3000 lei/luna; Lucratori la salubrizare - 2500 lei/luna; http://rusestiinoi.md/ro/topost/407 ANUNȚ   Întreprindrea comunală ”Ruseștii Noi” angajează la serviciu:   1. Contabil – leafa 3 000 lei/lunar cu perspectiva de mărire a salariului odată cu extinderea serviciului de salubrizare a localității (colectarea organizată a gunoiului solid).   2. Lucrători la salubrizare – 2 oameni cu leafa 2 500 lei/lunar fiecare cu aceeași perspectivă.   Vă așteptăm Thu, 26 Oct 2017 14:03:22 +0300 Concurs cu privire la ocuparea funcţiei vacante de director a Întreprinderii comunale Ruseştii Noi http://rusestiinoi.md/ro/topost/406 ANUNȚ Stimaţi ruseşteni, Constantin Istrati, a demisionat din funcţia de director la Întreprinderea comunală Ruseştii Noi din motiv că este de acum la pensie. Este un drept constituţional al fiecăruia din noi. De aceea, se anunţă concursul cu privire la ocuparea funcţiei vacante de director la această întreprindere fondată de Primăria Ruseştii Noi. Aşteptăm doritorii de a ocupa această funcţie importantă în comuna noastră. Pe lângă aprovizionarea cu apă a locuitorilor, întreprinderea se va mai ocupa şi cu colectarea organizată a gunoiului din gospodăriile oamenilor. Mon, 31 Jul 2017 08:56:56 +0300 http://rusestiinoi.md/ro/topost/404 Mon, 24 Apr 2017 20:11:34 +0300 Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei Ruseștii Noi, rn. Ialoveni. http://rusestiinoi.md/ro/topost/403 A  N  U  N  Ţ Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei Ruseștii Noi, rn. Ialoveni.   În conformitate cu Regulamentul “Cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs “ aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare,  Primăria comunei Ruseștii Noi, rn. Ialoveni, anunţă la data de 20 aprilie 2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:  -  Specialist înproblemele perceperii fiscal (perceptor fiscal)  Cerinţefaşă de candidat: -cetăţean al Republicii Moldova -studii superioare( prioritar economie şi jurisprudenta) -cunoaşterea limbii de stat  -abilităţi de lucru la calculator Dosarul pentru concurs va conţine: -formularul de participare -CV-ul actualizat -copia buletinului de identitate -copia diplomei de studii -copia carnetului de muncă -certificarul medical Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Anunț publicat înMonitorulu Oficial nr. 85-91 din data de 24 martie 2017 (pag. 261). Actele se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului aviz. Informații la tel. 026841236, 026841238   Mon, 24 Apr 2017 19:58:16 +0300 PLAN DE DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA http://rusestiinoi.md/ro/topost/401 Mon, 23 Nov 2015 21:25:17 +0200 Buletin Informativ (septemn http://rusestiinoi.md/ro/topost/395 Tue, 29 Sep 2015 20:51:54 +0300 Dispozitie 2015 nr.01 http://rusestiinoi.md/ro/topost/394 D I S P O Z I Ţ I E nr.01 din 05  ianuarie 2015   Cu privire la organizarea şi pregătirea calitativă a acţiunilor în domeniul protecţiei civile în anul 2015            În conformitate cu prevederele Legii Republicii Moldova nr. 271-XIII din 09.11.1994 ,, Cu privire la protecţia Civilă ,, Directiva Preşedintelui Comisiei pentru  Situaţii Excepţionale nr.160-g din 27 noiembrie 2012 ,, Cu privire la planificarea pregătirii protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2013 ,, art. 53 , 54 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 şi în scopul planificării calitative şi la timp a măsurilor de protecţie civilă a comunei Ruseştii Noi în anul 2015,   D I S P U N : Se aprobă : indicaţiile organizatorico-metodice ale primarului – Preşedintelui CSE a primăriei pentru anul 2015 ( anexa nr.1) Planul pregătirii în domeniul PC a primăriei pentru anul 2015 (anexa nr.2) Temele aplicaţiilor şi antrenamentelor la  PC  pentru anul 2015 (anexa nr.3) Lista grupurilor de instruire şi a conducătorilor lecţiilor la  PC a primăriei pe anul de studii 2015 (anexa nr.4) Orarul lecţiilor la protecţia civilă a aparatului primăriei . Conducătorii întreprinderilor , organizaţiilor şi instituţiilor situate pe... Fri, 15 May 2015 11:05:24 +0300 Planul de acţiuni 2015 http://rusestiinoi.md/ro/topost/393 Planul  de acţiuni privind sporirea accesului la informaţie,  transparenţei administrative şi implicarea cetăţenilor în procesul decizional pe a. 2015 în cadrul proiectului:   „Cetăţeanul în primul rând”   Localitatea   Ruseştii Noi Nr. Activitatea Termen  de realizare Surse şi resurse Responsabil Notă (Rezultate) Planul  de acţiuni privind sporirea accesului la informaţie, transparenţei administrative şi implicarea cetăţenilor în procesul decizional pe a. 2015   I Elaborarea Planului  de acţiuni privind sporirea accesului la informaţie şi transparenţei administrativă, implicarea cetăţenilor în procesul decizional în comuna Ruseştii Noi  pe a. 2015 Februarie 2015   -   Daria Bostănica Rezultat 1: Elaborat Planul de acţiuni pe a.2014 Rezultat 2: Grupul de Iniţiativă, 30 persoane, a participat la elaborare   2 Adoptarea Planului de acţiuni privind sporirea accesului la informaţie şi transparenţei administrativă, implicarea cetăţenilor în procesul decizional în satul Cîrpeşti  pe a. 2014  prin act administrativ. Februarie 2014 - Pavel Codreanu, primarul Rezultat 1: Plan adoptat prin Dispoziţia primarului nr. 17 din 02.03.2015   3 Publicarea Planului de acţiuni ( panouri informative, pag.web a localităţi,buletinul informativ)                                     Mai 2015 - Colegiul de redacţie – Daria Bostanica, Pavel Codreanu     Rezultat 1: circa 1000  locuitori sunt informaţi privind acţiunile de transparenţă  planificate Rezultat 2: Implicat... Thu, 14 May 2015 13:56:14 +0300 Buletin informativ nr.13 http://rusestiinoi.md/ro/topost/387 Publicaţie editată cu suportul Administraţiei Publice Locale Ruseştii Noi Editorial: A venit primăvara – a venit curăţenia !      O comună curată – o comună civilizată. . Cu venirea primăverii totul se reînnoeşte, se reface, se transformă. An de an natura încheie circuitul său cu renaştere. Iarna ne-a dat mult de furcă. Focul în sobe a ars lemne, cărbuni, din gocpodării a ieşit mult gunoi. Este necesar de făcut curăţenie peste tot locul. În ogradă, în casă, pe drumuri, pe deal. În fiecare an oamenii cu tragere de inimă fac acest lucru. Pînă la sărbătorile de Paşte, care anul acesta vor fi la 12 aprilie, trebuie să dovedim să facem totul. Să sămănăm, să răsădim, să facem curăţenie.      Primăria şi Consilierii locali anunţă începutul lcurărilor de primăvară. În primul rînd cu curăţenia. Apelăm la locuitorii, care trăiesc lîngă drumul asfaltat înspre Liceu, din Ruseştii Vechi şi cel care duce la Văsieni: să ieşim să le curăţim. Aceste drumuri sunt oglinda comunei. Apelăm la cei, care trăiesc pe malul rîpilor la „Cucoşel”, la „Liceu”, „Mămăligă”, „Tuluc”, pe malul Botnei să grămădim gunoiul şi să curăţim apele. Astfel, împreună vom îmbunătăţi imaginea comunei noastre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Din Strategia de Dezvoltare socio-economică... Tue, 05 May 2015 18:09:28 +0300 ordinea de zi din data de 29-04-2015 http://rusestiinoi.md/ro/topost/384 Sat, 11 Apr 2015 15:05:28 +0300 din viața satului http://rusestiinoi.md/ro/topost/386 Thu, 09 Apr 2015 12:29:47 +0300 proiect privind canalizarea din sat http://rusestiinoi.md/ro/topost/383      Examinînd calculul prezentat de către perceptorul fiscal al primăriei  Lavriniuc Natalia  privind cotele de impozitare a păşunilor pentru anul 2015, constituit în baza datelor recensămîntului populaţiei şi animalelor din teritoriul comunei stabilit la data de 01.02.2015, adus la cunoştinţă de către secretarul Consiliului comunal  Silvia Cîşleanu, în temeiul art. 14 alineat-3, al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 4, alineat (4) al Titlului VI al Codului Fiscal al Republicii Moldova, Consiliul comunal     D E C I D E :   Se stabileşte, cu începere de la 01 ianuarie 2015, plata impozitului pentru utilizarea păşunilor   (suprafaţa păşunilor – 228,0 ha), după cum urmează: Pentru o vacă (numărul total – 53– cota de impozitare 100%) –  61 lei; Pentru o viţică (numărul total –35– cota de impozitare 100 %) –  35 lei; Pentru o ovină şi caprină (numărul total – 100 – cota de impozitare – 100 %) –  08 lei  . Pentru o cabalină (numărul total – 29 – cota de impozitare 100 %) – 53 lei . În termenii stabiliţi, perceptorul fiscal al primăriei, Maria  ŢAPEŞ, va prezenta, spre înregistrare şi informare, prezenta decizie către Inspectoratul Fiscal Teritorial Ialoveni. Controlul... Thu, 09 Apr 2015 10:14:15 +0300 declaratii de venit 2014 http://rusestiinoi.md/ro/topost/382 Wed, 08 Apr 2015 17:19:24 +0300 declarat de venit 2013 http://rusestiinoi.md/ro/topost/381 Wed, 08 Apr 2015 17:16:36 +0300 Iluminarea stradala http://rusestiinoi.md/ro/topost/380 descrierea proiectului - Wed, 08 Apr 2015 16:27:57 +0300 documente necesare pentru eliberare http://rusestiinoi.md/ro/topost/379 1.cererea 2.dfghj 3.fghjk 4.ghjklșoui Wed, 08 Apr 2015 15:34:35 +0300 Beneficiarii autorizației http://rusestiinoi.md/ro/topost/378 Persoanele fizice și juridice Wed, 08 Apr 2015 15:32:59 +0300 Descrierea autorizației http://rusestiinoi.md/ro/topost/377 Autorizația se eliberează pentru construirea  Wed, 08 Apr 2015 15:31:31 +0300 TVC http://rusestiinoi.md/ro/topost/376 [harta]   Wed, 08 Apr 2015 15:11:50 +0300 Video http://rusestiinoi.md/ro/topost/375 Wed, 08 Apr 2015 15:10:11 +0300 orașul Iași http://rusestiinoi.md/ro/topost/374 Wed, 08 Apr 2015 14:45:32 +0300 Liceul Teoretic Ruseștii Noi http://rusestiinoi.md/ro/topost/373 Wed, 08 Apr 2015 14:20:32 +0300 CAPITOLUL III Modul de stabilire şi plată a ajutorului social Secţiunea 1 Depunerea cererii http://rusestiinoi.md/ro/topost/372  6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).     [Pct.6 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.     8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:     a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;     b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;     [Pct.8 lit.b) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind... Wed, 08 Apr 2015 13:58:31 +0300 CAPITOLUL II Dreptul la ajutor social http://rusestiinoi.md/ro/topost/371  2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.     [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:     [Pct.3 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;     b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;     c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;     [Pct.3 al.1), lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort... Wed, 08 Apr 2015 13:54:22 +0300 CAPITOLUL I Dispoziţii generale http://rusestiinoi.md/ro/topost/369  1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:     familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.     [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]     copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;     solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;     beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.     ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;     [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     locuinţă – reşedinţă curentă;      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu... Wed, 08 Apr 2015 13:48:32 +0300 Prima noutate http://rusestiinoi.md/ro/topost/362 [cv] Tue, 07 Apr 2015 16:47:09 +0300 Aprobarea bugetului local 2015 http://rusestiinoi.md/ro/topost/348 PREZENTAREA SUCCINTĂ  A LUCRĂRII.  Scopuri principale: CHIŞINĂU  Stabilirea şi delimitarea zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor urbanistice majore;  Stabilirea zonelor protejate;  Delimitarea zonelor funcţionale ale teritoriului examinat;  Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţii temporare sau definitive de construire;  Delimitarea zonelor în care se preconizeaz ă executarea lucrărilor de utilitate publică;  Stabilirea regimului de construire, cuprinzând: aliniamentele; Scopuri principale: URBANISTIC ZO ORAŞULUI CH aliniamentele; regimul de înălţime; indici de control; procentul de ocupare a teritoriului (POT) şi coeficientul de utilizare a terenului (CUT);  Stabilirea reglement ărilor la aspectul exterior al construcţiilor;  Determinarea soluţiilor de organizare şi sistematizare a circulaţiei de transport;  Determinarea soluţiilor de organizare a structurii de drumuri şi noduri;  Determinarea soluţiilor de organizare a infrastructurii tehnico-edilitare. [poll id=2] Sun, 22 Feb 2015 14:47:30 +0200 jujjjjjjj http://rusestiinoi.md/ro/topost/353 Wed, 28 Jan 2015 16:34:14 +0200 Declaratiile pe venit a primarului http://rusestiinoi.md/ro/topost/352 Thu, 22 Jan 2015 20:59:07 +0200 Magazine alimentare http://rusestiinoi.md/ro/topost/350 kjgbkfgkjfkcjbg fdkjfgksdkfgvnhkcfxd dfkdjfkjdkf Thu, 22 Jan 2015 18:41:58 +0200 Documente necesare http://rusestiinoi.md/ro/topost/349 cerere certificat de inregistrare Thu, 22 Jan 2015 18:39:08 +0200 XIII. Prezentarea informaţiei http://rusestiinoi.md/ro/topost/341 91. Rapoartele financiare se întocmesc cu utilizarea datelor inventarierii generale pentru autentificarea existenţei şi stării elementelor de activ şi datorii.     92. În nota explicativă la rapoartele financiare se dezvăluie următoarele informaţii privind:     1) confirmarea datelor reflectate în rapoartele financiare în urma efectuării inventarierii;     2) obiectivele şi termenele de efectuare a inventarierii generale sau parţiale pe parcursul perioadei de gestiune;     3) rezultatele inventarierii (plusurile şi lipsurile finale, compensările efectuate, suma pierderilor peste normele perisabilităţii naturale etc.);     4) reflectarea rezultatelor inventarierii în contabilitate;     5) măsurile luate pentru înlăturarea lipsurilor constatate;     6) suma prejudiciului material şi modul de recuperare a acestuia (achitarea în casierie, reţineri din salariu, reţineri conform deciziilor instanţelor de judecată etc.);     7) recuperarea de la persoanele vinovate în perioada de gestiune a sumelor aferente pierderilor rezultate din anii precedenţi. Wed, 21 Jan 2015 20:03:50 +0200 XII. Evaluarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii http://rusestiinoi.md/ro/topost/340 80. Plusurile constatate cu ocazia inventarierii se evaluează:     1) imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active curente – la valoarea justă la data constatării;     2) creanţele, datoriile, mijloacele şi documentele băneşti – la valoarea nominală.     81. Lipsurile şi pierderile din deteriorarea bunurilor se evaluează:     1) imobilizările necorporale şi corporale – la valoarea de bilanţ la momentul constatării acestora;     2) stocurile şi alte active curente – la valoarea de bilanţ (cost efectiv, valoare de intrare, valoarea realizabilă netă);     3) bunurile deteriorate parţial – la suma pierderilor efective stabilite de comisia de inventariere sau experţi independenţi;     4) creanţele, datoriile, mijloacele şi documentele băneşti – la valoarea nominală.     82. Se permite compensarea reciprocă a plusurilor cu lipsuri pentru aceeaşi perioadă de gestiune, acelaşi gestionar, aceeaşi subdiviziune şi la aceeaşi denumire, şi în cazul cînd se transmit bunuri de la un gestionar la altul fără  întocmirea documentelor primare.     83. Pentru efectuarea compensărilor reciproce pentru cantităţi egale între plusuri şi lipsuri, persoanele responsabile prezintă comisiei de inventariere explicaţii detaliate privind cauzele resortului bunurilor.     84. Comisia de inventariere prezintă propuneri privind posibilitatea efectuării compensării reciproce. Decizia definitivă o ia conducătorul entităţii în baza propunerilor prezentate.... Wed, 21 Jan 2015 20:02:53 +0200 XI. Constatarea şi perfectarea rezultatelor inventarierii http://rusestiinoi.md/ro/topost/339 76. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor înscrise în listele de inventariere cu cele contabile.     Diferenţele dintre rezultatele inventarierii şi datele contabile se înscriu în lista de inventariere INV-11 „Registru de verificare a rezultatelor inventarierii” (Anexa 15).     77. Comisia de inventariere:     1) solicită explicaţii scrise de la persoanele gestionare şi cele responsabile;     2) stabileşte diferenţele dintre rezultatele inventarierii bunurilor şi datele contabile;     3) elaborează propuneri privind înregistrarea rezultatelor inventarierii;     4) înregistrează rezultatele inventarierii în procesul-verbal, care se semnează de către toţi membrii comisiei de inventariere, de către fiecare gestionar, contabil care ţine evidenţa subdiviziunii  (depozit, secţie).     78. Din momentul finisării inventarierii, procesul-verbal al comisiei de inventariere, listele de inventariere, calculele şi alte documente se transmit în termen de 3 zile lucrătoare comisiei centrale şi/sau conducătorului entităţii în vederea informării şi luării deciziilor. Conducătorul entităţii cu avizul contabilului-şef şi şefului serviciului juridic, după caz, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ia decizia referitor la rezultatele inventarierii.     79. Rezultatele inventarierii vor fi înregistrate atît în evidenţa tehnico-operativă, cît şi în contabilitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei privind rezultatele inventarierii Wed, 21 Jan 2015 20:02:03 +0200 X. Inventarierea creanţelor şi datoriilor http://rusestiinoi.md/ro/topost/338 71. Inventarierii se supun toate tipurile de creanţe şi datorii ale entităţii privind decontările cu:     1) cumpărătorii şi beneficiarii;     2) furnizorii şi antreprenorii;     3) bugetul;     4) instituţiile financiare;     5) organele de asigurări sociale şi de asistenţă medicală;     6) fondatorii (asociaţi, participanţi);     7) părţile afiliate;     8) personalul, inclusiv titularii de avans şi deponenţii;     9) alţi debitori şi creditori.     72. Soldurile efective ale creanţelor şi datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 „Extras de cont” (Anexa 13) şi/sau acte de verificare a decontărilor reciproce. Extrasul de cont se întocmeşte şi se remite entităţilor pentru confirmare. Entităţile care primesc extrasele de cont sînt obligate să confirme în decurs de 5 zile lucrătoare din ziua primirii acestora soldul creanţei/datoriei şi să comunice obiecţiile lor.     73. În cadrul decontărilor cu personalul se verifică:     1) suma salariilor neridicate şi/sau plătite în plus şi motivul apariţiei acestora;     2) suma avansurilor achitate/soldul avansurilor;     3) creanţele şi datoriile titularilor de avans;     4) creanţele şi datoriile aferente altor operaţiuni.     74. Rezultatele inventarierii creanţelor şi datoriilor se înscriu în INV -10 „Lista de inventariere a creanţelor şi datoriilor” (Anexa 14) în baza... Wed, 21 Jan 2015 20:00:59 +0200 IX. Inventarierea altor active curente şi a formularelor tipizate de documente primare cu regim special http://rusestiinoi.md/ro/topost/337 65. La inventarierea mijloacelor băneşti se verifică:     1) numerarul efectiv din casierie;     2) soldul în conturile curente în moneda naţională şi valuta străină;     3) titlurile de valoare;     4) formularele tipizate de documente primare cu regim special;     5) alte active curente.     66. Mijloacele băneşti în moneda naţională şi valuta străină din casieria entităţii se supun inventarierii după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi şi se verifică numerarul efectiv de mijloace băneşti şi alte documente băneşti existente în casierie. Inventarierea numerarului mijloacelor băneşti poate fi efectuată inopinat.     67. Pentru titlurile de valoare şi formularele tipizate de documente primare cu regim special în lista de inventariere se înscriu primul şi ultimul număr al setului respectiv.     68. Inventarierea mijloacelor băneşti în conturile curente în moneda naţională şi valuta străină se efectuează prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de instituţiile financiare cu cele din contabilitate.     69. Inventarierea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din... Wed, 21 Jan 2015 19:59:52 +0200 VIII. Inventarierea animalelor http://rusestiinoi.md/ro/topost/336 62. Entităţile agricole nu mai rar decît o dată în trimestru supun inventarierii animalele de muncă şi productive, animalele la creştere şi îngrăşat (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri de casă), animalele cu blană, familiile de albine, toate tipurile şi speciile de păsări.     63. În lista de inventariere animalele şi păsările se înregistrează separat în modul următor:     1) bovinele adulte şi tinere: de muncă, de producţie, la creştere şi îngrăşat pe fiecare rasă şi gen, pe ani de naştere, indicînd numărul de crotalie auriculară verificat cu datele din paşaportul individual, greutatea vie, valoarea şi descendenţii obţinuţi prin încrucişarea acestora;     2) cabalinele, asinii: de muncă şi la creştere, pe gen, indicînd numărul de transponder aplicat, pe ani de naştere şi valoarea, fără greutatea vie (deoarece ei nu se cîntăresc);     3) celelalte animale (ovinele, porcinele, caprinele): adulte (în turmă de bază) şi la creştere şi îngrăşat pe fiecare grup, gen, număr de crotalie, pe ani de naştere, greutatea vie şi valoarea;     4) iepurii de casă, animalele cu blană, păsările: pe rase, specii, pe ani de naştere, valoare.     64. Datele despre inventarierea animalelor se înregistrează în listele de inventariere INV-6 „Lista de inventariere a animalelor înregistrate separat”... Wed, 21 Jan 2015 19:55:52 +0200 VII. Particularităţile inventarierii producţiei în curs de execuţie http://rusestiinoi.md/ro/topost/335 58. În cadrul inventarierii producţiei în curs de execuţie se constată:     1) stocul efectiv de produse care nu au trecut prin toate stadiile prelucrării impuse de procesul tehnologic de producţie;     2) stocul efectiv de produse finite, care nu a trecut toate probele de recepţionare tehnică sau nu a fost completat cu toate piesele şi accesoriile necesare;     3) volumul, costul efectiv şi stadiul de execuţie al lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie;     4) stocul semifabricatelor destinate prelucrării.     59. Entităţile care au activitate de construcţii-montaj, pe baza constatării la faţa locului, se includ în liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrări şi elemente de construcţii la care n-a fost executat întregul volum de lucrări prevăzute de devizul de cheltuieli, respectiv lucrări executate (finisate), dar nerecepţionate de către beneficiar, denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, potrivit valorii din documentele existente (devize de cheltuieli, procese-verbale de executare a lucrărilor), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data efectuării inventarierii.     60. Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate sau de reparaţii ale clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor şi ale altor bunuri se face prin verificarea la faţa locului a stadiului de executare a lucrărilor. Astfel... Wed, 21 Jan 2015 19:55:01 +0200 VI. Inventarierea stocurilor http://rusestiinoi.md/ro/topost/334 43. Inventarierea stocurilor se efectuează la locurile de păstrare (depozite, magazine, secţii).     44. În cazul păstrării stocurilor în diferite depozite gestionate de unul şi acelaşi gestionar, inventarierea se efectuează în mod succesiv, după locul de depozitare.     45. Stocurile intrate în subdiviziune în timpul efectuării inventarierii, se primesc de gestionari în prezenţa membrilor comisiei de inventariere. Aceste stocuri se trec într-o listă de inventariere separată. În listă se indică data primirii acestora, denumirea furnizorului, seria şi numărul documentului primar de intrare, denumirea stocurilor, cantitatea, preţul şi valoarea. Totodată, pe documentul primar de intrare, după semnătura preşedintelui comisiei de inventariere, se face menţiunea “Primite în timpul inventarierii”.     46. La depozitele mari, în cazul desfăşurării inventarierii pe parcursul unui timp îndelungat, în cazuri excepţionale şi numai cu permisiunea în scris a conducătorului şi a contabilului-şef al entităţii, pot fi eliberate stocuri de către gestionari numai în prezenţa membrilor comisiei de inventariere. Aceste bunuri se trec într-o listă de inventariere separată cu menţiunea “Eliberate în timpul inventarierii”. În documentele primare de ieşire se face aceeaşi menţiune contrasemnată de preşedintele comisiei de inventariere.     47. Stocurile eterogene se supun inventarierii prin numărare, cîntărire sau determinare a volumului.     48. Stocurile aflate în... Wed, 21 Jan 2015 19:54:10 +0200 V. Inventarierea imobilizărilor necorporale şi corporale http://rusestiinoi.md/ro/topost/333 35. Inventarierea imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează prin verificarea:     1) dreptului de proprietate sau de utilizare a brevetelor, emblemelor comerciale şi mărcilor de deservire, licenţelor, know-how-urilor, francizelor, programelor informatice, desenelor şi mostrelor industriale şi de utilitate, website-urilor, drepturilor de autor, drepturilor care rezultă din titlurile de protecţie, altor imobilizări necorporale;     2) dreptului de proprietate şi apartenenţa imobilizărilor corporale prin identificarea titlurilor de proprietate, paşapoartelor tehnice, a dosarului şi schiţelor de amplasare a acestora, documentelor primare de intrare şi altor documente;     3) documentelor primare aferente imobilizărilor necorporale şi corporale transmise sau primite în leasing operaţional (arendă, locaţiune), la păstrare şi/sau în folosinţă temporară.     36. La inventarierea imobilizărilor, comisia de inventariere efectuează controlul efectiv al acestora şi le înscrie în lista de inventariere INV-1 „Lista de inventariere a imobilizărilor” (Anexa 4).     37. Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în afara entităţii (locomotivele, vagoanele, avioanele, mijloacele de transport, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare, mijloacele de transport transmise persoanelor terţe spre reparaţie, navele marine şi fluviale) se supun inventarierii conform documentelor primare şi altor documente care atestă lipsa imobilizărilor la entitate.     38. Construcţiile şi echipamentele speciale (reţelele de energie electrică, termică, gaze,... Wed, 21 Jan 2015 19:53:09 +0200 IV. Reguli generale de efectuare a inventarierii http://rusestiinoi.md/ro/topost/332 8. În cadrul inventarierii:     1) se stabileşte existenţa efectivă a elementelor de activ şi datorii (imobilizărilor necorporale şi corporale, investiţiilor financiare, stocurilor, mijloacelor băneşti din casierie şi conturile curente în instituţiile financiare, documentelor băneşti, volumului producţiei în curs de execuţie, creanţelor şi datoriilor);     2) se verifică integritatea activelor prin compararea existenţei efective a acestora cu datele contabilităţii;     3) se constată creanţele compromise şi datoriile cu termenul de prescripţie expirat;     4) se stabilesc bunurile care parţial sau total şi-au pierdut calitatea iniţială;     5) se constată bunurile neutilizate în activitatea entităţii;     6) se verifică respectarea regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor, mijloacelor şi documentelor băneşti, precum şi condiţiile de întreţinere şi păstrare a maşinilor, utilajelor şi a altor imobilizări corporale.     9. Responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii îi revine conducătorului entităţii.     10. Conducătorul entităţii este obligat să asigure:     1) constituirea comisiei de inventariere sau comisiei centrale, după caz;     2) stabilirea subdiviziunilor şi termenele de efectuare a inventarierii;     3) organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto- şi tipo-dimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;     4) existenţa numerelor de inventar pentru obiectele de imobilizări corporale aflate în exploatare;     5) disponibilitatea cu personalul... Wed, 21 Jan 2015 19:51:41 +0200 III. Definiţii http://rusestiinoi.md/ro/topost/331 7. În prezentul Regulament noţiunile utilizate semnifică:     Control inopinat – control care se efectuează pe neaşteptate şi nu este anunţat în prealabil.     Gestionar – persoana care este responsabilă de siguranţa şi păstrarea bunurilor.     Inventariere – procedeu de control şi autentificare documentară a existenţei elementelor de activ şi datorii în expresie cantitativ-valorică sau numai valorică, după caz, care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii la data efectuării acesteia.     Lipsuri – diferenţă negativă dintre cantitatea şi/sau valoarea bunurilor indicate în documente primare şi existenţa efectivă a acestora.     Metoda cantitativ-valorică (pe fişe de cont analitic) – metodă care are la bază evidenţa cantitativă a bunurilor (în fişe de magazie, pe tipuri) la locurile de depozitare, iar în contabilitate – evidenţa cantitativ-valorică. În cazul acestei metode, contabilitatea stocurilor se ţine pe subdiviziuni, iar în cadrul acestora - pe tipuri de bunuri. Controlul concordanţei înregistrărilor din evidenţa organizată la locurile de depozitare şi contabilitate se asigură periodic prin compararea cantităţilor înregistrate în fişele de magazie şi celor din fişele de cont analitic înregistrate în contabilitate.     Metoda valorică – metodă care asigură evidenţa valorică atît la locurile de depozitare, cît şi în contabilitate. Controlul concordanţei înregistrărilor din... Wed, 21 Jan 2015 19:50:15 +0200 II. Domeniu de aplicare http://rusestiinoi.md/ro/topost/330 2. Prezentul Regulament se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor şi birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (în continuare-entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care conform Legii contabilităţii sînt obligaţi să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi datorii.     3. Entitatea efectuează inventarierea:     1) la începutul activităţii, scopul principal fiind stabilirea şi evaluarea elementelor de activ şi datorii ce constituie aportul în capitalul social;     2) cel puţin o dată pe parcursul perioadei de gestiune, de regulă, la sfîrşitul perioadei de gestiune. Entităţile pot efectua inventarierea şi pînă la sfîrşitul perioadei de gestiune, cu condiţia evaluării corecte şi înregistrării rezultatelor inventarierii în raportul financiar;     3) în cazul reorganizării sau încetării activităţii entităţii;     4) în cazul întreruperii activităţii;     5) în caz de schimbare sau înlocuire a gestionarului-şef sau gestionarului subdiviziunii (secţiei, depozitului) în ziua primirii-predării bunurilor şi/sau la cererea unui sau mai multor gestionari din aceeaşi subdiviziune (secţie, depozit);     6) în caz de furturi, delapidări, sustrageri, abuzuri, precum şi deteriorări ale... Wed, 21 Jan 2015 19:48:59 +0200 I. Obiectiv http://rusestiinoi.md/ro/topost/328 1.Obiectivul prezentului Regulament constă în stabilirea regulilor de efectuare a inventarierii elementelor de activ şi datorii, constatarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi perfectarea formularelor utilizate la efectuarea inventarierii. Wed, 21 Jan 2015 19:41:53 +0200 Legea cu privire la petiţionare* http://rusestiinoi.md/ro/topost/326 Sat, 15 Mar 2014 02:31:00 +0200 Legea privind administraţia publică locală http://rusestiinoi.md/ro/topost/325 Fri, 05 Jul 2013 19:15:41 +0300 LEGE Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional http://rusestiinoi.md/ro/topost/368 Thu, 13 Nov 2008 00:00:00 +0200